MY.TEMPAT

[Thursday, December 26, 2013]

Bahasa banglasia

edisi terkini bahasa banglasia
mari kita saksikan
kalau vaham itu vahasa vanglasia/banglasia kasi angguk itu kavala

ini cerita vasal tendas yewam

tukar roti???? pejadah tukar roti? wakakak... aku paham, korang paham tak? hahahaha

cilake punye banglasia


0 comments:

Kaki skodeng